IngredIentS

Ingredient

Borage Seed Oil

โบราจ เป็นพืชสมุนไพร มีต้นกำเนิดที่ประเทศซีเรีย น้ำมันโบราจได้จากเมล็ดโบราจ เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ อยู่ในกลุ่มโอเมก้า 6 เช่นเดียวกับ น้ำมันแบล็คเคอร์แรนท์ และอีฟนิ่งพริมโรส แต่จะให้ปริมาณมากกว่า และร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

  • ช่วยชะลอความชรา
  • ป้องกันผิวหนังแห้งกร้าน
  • ปกป้องการอักเสบของผิว

Borage seed oil contains high amounts of Ƴ-linolenic acid (GLA) rendering anti-inflammatory effects. It is used in eczema, dermatitis, psoriasis, acne, and rosacea. As it is lighter than many other oils, it won’t leave your face feeling greasy.

  • Helps to seal skin moisture
  • Maintain skin suppleness
  • Fight skin inflammation
  • Prevent skin aging

YOU MAY ALSO LIKE

฿990.00