IngredIentS

Ingredient

Boswellia Carterii Oil (Frankincense Oil)

Frankincense Oil เป็นน้ำมันที่ทำจากเรซินซึ่งมาจากต้น Boswellia ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งน้ำมันหอมระเหยที่กระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลายจากกลิ่นหอมของมัน

  • ช่วยป้องกันการอักเสบของผิวหนัง
  • มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากมายพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูผิว
  • ฆ่าแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว เพื่อป้องกันการเกิดสิว
  • ทำให้ผิวเรียบเนียนและช่วยสมานแผล

Frankincense oil is an oil made from resin that comes from the Boswellia tree which known as the king of essential oils induce relaxation from its aroma.

  • Help prevent skin inflammatory
  • Anti-oxidants abundances while help with rejuvenation of skin
  • Kill acne-causing bacteria to prevent breakouts
  • Smoothen skin and wound healing

YOU MAY ALSO LIKE

No data was found