IngredIentS

Ingredient

Omega 6

Omega 6 fatty acid is polyunsaturated fatty acids (PUFA). Your body cannot make omega 6, so it is classified as “essential fats”, meaning that you can only derive them from your diet. Omega-6 fatty acids can be good for the heart and appear to protect against heart disease.

 • Help stimulate skin and hair growth
 • Maintain skin moisturization
 • Reduce the problem of eczema and dry skin
 • Prevent water loss and anti-inflammatory property
 • Helps to fade the skin pigmentation
 • Wound healing and treat acne

กรดไขมันโอเมก้า 6 คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ร่างกายของคุณไม่สามารถสร้างโอเมก้า 6 ได้ ดังนั้นมันจึงจัดอยู่ในประเภท “ไขมันจำเป็น” ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับโอเมก้า 6 จากอาหารของคุณเท่านั้น กรดไขมันโอเมก้า 6 มีประโยชน์ต่อหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจได้ และช่วยบำรุงผิว

 • ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของผิวหนังและผม
 • รักษาความชุ่มชื่นไว้ในผิว
 • ลดปัญหาผิวหนังอักเสบและแห้งกร้าน
 • ป้องกันการสูญเสียน้ำและต้านการอักเสบ
 • ช่วยให้เม็ดสีผิวจางลง
 • สมานแผลและรักษาสิว
Foods rich in Omega 6

YOU MAY ALSO LIKE

฿890.00