Brand : NEWMe

Fresh & Care Sanitizer Spray

฿249.00

29 in stock

฿249.00

29 in stock

Add to cart
Skin Types : Health and Wellness
Skin Concern : Low Immunity
Ingredients :

Product Description

สเปรย์ฟอกอากาศบริสุทธิ์

มีส่วนผสมที่แตกต่างของ
– น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาตินานาชนิด ด้วยกลิ่นที่ทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย
– Food Grade และ Hydrosal BKC (Benzalkonium Chloride) ที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99% และสามารถปกป้องคุณได้นานถึง 6 ชั่วโมง
– มีคุณสมบัติที่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

ส่วนผสมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย
• Eucalyptus Oil
น้ำมันหอมระเหยที่สกัดมาจากใบของต้นยูคาลิปตัส โดยมีสารประกอบหลักคือ Q-TERPINEOL ที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสามารถช่วยลดการอักเสบ ได้อยางมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังมีสาร 1.8-CINEOLE และ AROMADENDRENE ที่สามารถต้านไวรัสได้บางชนิด และช่วยลดความตึงเครียด รวมทั้งยังมี PIPERITONE ที่สามารถลดอาการคัดจมูก ช่วยให้หายใจโล่งโปร่งสบาย ทําให้จิตใจผ่อนคลาย มีสมาธิ

• Orange Essential Oil
น้ำมันหอมระเหย มีฤทธิ์บําบัดได้ด้วยกลิ่น Aromatherapy ช่วยลดภาวะความเครียด ความวิตกกังวล ความเศร้าได้ มีฤทธิ์ในการกล่อมประสาทช่วยให้ใจเย็น และช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันได้

• Lemon Essential Oil
นํ้ามันหอมระเหยมะนาวเหลือง (เลม่อน) เป็นสารหอมที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีฤทธิ์บําบัด Aromatherapy โดยกลุ่มสารหลักคือ Citrus ที่มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นสารสื่อประสาทลดอาการหดหู่ได้ ทําให้รู้สึกสดชื่นมี พลัง กระปรี้กระเปร่า รวมทั้งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคได้ดี

• MENTHOL
เมนทอล หรือ เกล็ดสะระแหน่ คือสารชนิดหนึ่งที่พบในนํ้ามันหอมระเหยที่สลัดได้จากพืชตระกูลมิ้นท์มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ลดอาการอักเสบในลําคอ และมีกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย

• PANCIL FG-70
สารสกัดลูกพลับญี่ปุ่นหมักเข้มข้นที่มีถิ่นกําเนิดจากเมือง เอชะเมะ ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ทันที โดยสามารถกําจัดกลิ่นได้ทั้งในอากาศ และกลิ่นที่เกาะตามผ้า เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ ม่าน สิ่งทอตางๆ รวมทั้งกลิ่นลอยตามอากาศเช่น กลิ่นการทําอาหาร ของเน่าเสีย ขยะคาวปลา ของหมักดอง เหม็นเปรี้ยว สัตวเลี้ยง กลิ่นอับกลิ่นห้องนํ้าและกลิ่นบุหรี่

• Benzalkonium Chloride (BKC)
สารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมีประสิทธิภาพสูง ใช้ในปริมาณน้อย แต่สามารถยับยั้งเชื้อได้อย่างครอบคลุมโดยสาร BKC จะถูกกักเก็บเพื่อให้ปกป้องได้ยาวนาน 6-8 ชม. โดยอาศัยเทคโนโลยี Encapsulation เป็นเกราะหุ้มสารสําคัญเอาไว้ อ้างอิงข้อมูลจาก งานวิจัยประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าสาร BKC สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่กําลังระบาดในปจจุบันนี้ได้

• ETHYL ALCOHOL/ETHANOL
แอลกอฮอล์ Food Grade ความเข้มข้น 70% มีความปลอดภัยสูง ไม่มีรสชาติขมได้มาจากการหมักผักและผลไม้ สามารถยับยั้งเชื้อได้ทุกประเภททั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ โปรโตชัวและไวรัส รวมทั้งไวรัส Covid-19 ด้วย การทํางานคือจะไปทําให้เซลล์เสียสมดุล โดยการทําให้เกิดการคายนํ้าออกมาจากเซลล์อย่างรวดเร็วทําให้โปรตีนเปลี่ยนสภาพและเชื้อโรคตายในที่สุด

 

Air Purifying Spray from NEWMe

There are different ingredients of
– Various natural essential oils with a scent that makes you feel refreshed and relaxed
– Food Grade and Hydrosal BKC (Benzalkonium Chloride) that helps reduce the accumulation of germs by 99.99% and can protect you up to 6 hours.
– It can help reduce dust PM 2.5

Key Ingredients including;
• Eucalyptus Oil
Essential oil extracted from the leaves of the eucalyptus tree. The main compound is Q-TERPINEOL that has the effect of inhibiting fungi, bacteria and can help reduce inflammation. Have high efficiency. It also contains substances 1.8-CINEOLE and AROMADENDRENE that can resist certain types of viruses and helps reduce tension, including PIPERITONE that can reduce nasal congestion. Helps to breathe freely and make the mind relax, concentrate.

• Orange Essential Oil
Essential oil It has therapeutic effect with aromatherapy, helping to reduce stress, anxiety, sadness. Has a sedative effect to help calm and help strengthen immune

• Lemon Essential Oil
Yellow lemon (lemon) essential oil is a widely used aromatic substance in various products. There is a therapeutic effect of aromatherapy by the main group of substances is Citrus, which has the effect of stimulating neurotransmitters, reducing depression. Make you feel refreshed, energetic, rejuvenated including the ability to inhibit pathogens as well.

• MENTHOL
Menthol or mint flakes, it is a substance found in essential oils salads from the mint family. It is effective in relieving nasal congestion. Reduce inflammation in the throat and the fragrance helps to feel refreshed and relaxed.

• PANCIL FG-70
Concentrated fermented Japanese persimmon extract originated from the city of Echame in southern Japan. It has air purification properties. Instantly reduce unpleasant odors which can eliminate odors in the air and the smell that sticks to the fabric such as apparel, furniture, curtains, textiles, as well as scents floating in the air such as the smell of cooking, rotten food, fishy waste, fermented food, sour smell, pets, musty smell, bathroom smell and cigarette smell.

• Benzalkonium Chloride (BKC)
Disinfectants commonly used in hospitals to sterilize medical devices are widely recognized for their high efficiency use in small quantities but can inhibit the infection comprehensively by BKC will be kept for protection up to 6-8 hours using technology “Encapsulation”. It is a shield covering important substances. Reference information from Research in Japan and the United States has found that BKC can inhibit the corona virus (Covid-19) that is currently spreading.

• ETHYL ALCOHOL/ETHANOL
Food grade alcohol, 70% concentration, high safety No bitter taste is obtained by fermenting fruits and vegetables. It can inhibit all types of bacteria, fungi, yeast, protozoa and viruses, including Covid-19 viruses. By causing rapid dehydration from cells, proteins change and eventually pathogens die.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fresh & Care Sanitizer Spray”

Your email address will not be published. Required fields are marked *