A 4-Nights Routine of Skin Cycling for Glowing Skin

รูทีนการดูแลผิวด้วยกรดจากธรรมชาติและเรตินอล เพื่อช่วยให้ผิวโกลว์ใสและฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงขึ้น เป็นรูทีนที่เหมาะกับทุกสภาพผิว ใครที่อยากเริ่มใช้เรตินอล สามารถใช้รูทีนนี้เพื่อเริ่มใช้เรตินอลจากความเข้มข้นต่ำๆ ช่วยให้ผิวปรับตัวและไม่ระคายเคืองด้วย

BenyaP Savvteam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.